VOGUE ITALY                                                                                                                              Doing Fashion Graduate Show 2018


Friederike Traub

Laia Liu Lipp


Monika Dosa                                                                                                          Nina Britschgi